GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság - Gránit lakáshitel 3 havi kamatperiódussal Lakáscélú...
GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság


GRÁNIT Bank

Gránit lakáshitel 3 havi kamatperiódussal Lakáscélú hitel kiváltására


Hitel alap adatai

Minimum futamidő: 60 hónap
Maximum futamidő: 420 hónap
Minimum hitelösszeg: 1.000.000 Ft
Maximum hitelösszeg: 99.000.000 Ft
THM: (kereskedelmi kommunikációban szereplő) 3,91 %
Minimum kamat: 2,87 %
Maximum kamat: 3,97 %
Kamat típusa: 3 havonta

Felhasználás célja

Lakáscélú hitel kiváltására

Konstrukció:

Hitelkiváltó hitel

THM

THM: Teljes hiteldíj mutató. (j1) Banknak fizetendő: kamat 3,75% kamatkedvezmény1 nélkül, a folyósítási jutalék akcióban a kölcsönösszeg 0,00%- a, egyébként: 1,00%- a (max. 200e Ft); fedezetértékelési díj akcióban visszatérítésre kerül: 1x42.000 Ft, egyébként: 42.000 Ft/fedezet, hiteltörlesztés beszedési díj: 0,0% max.0 Ft, számlavezetéssel kapcsolatos díjak: (Sztár csomag) számlanyitási díj: 0 Ft; számlavezetés díja: 0 Ft; Nem a Banknak fizetendő: közjegyzői díj akcióban visszatérítésre kerül (max.48e Ft- ig), fedezetbejegyzés díja: 12.600 Ft/fedezet, tulajdoni lap díja: 6.250 Ft/fedezet. (j2) A j1- hez képest a 450 000 Ft jóváírás után járó 0,75%. kamatfelárkedvezmény1 és 20Mft hitelösszegre járó kamatfelárkedvezmény2 figyelembevételével (j3) A j1- hez képest az akciós kedvezményeket figyelembe nem véve került kiszámolásra.

Nem THM költségek

eseti kimutatások díja: 5.000 Ft; vagyonbiztosítás díja: az ügyfél által választott biztosító társaság díjszabása szerint; közjegyzői díj: közjegyzői díjszabásra vonatkozó 14/1991. (XI.26) IM rendelet alapján. Akció keretében visszatérítésre kerül max. 48 e Ft.

Kezdeti költségek, díjak

folyósítási jutalék: jelenleg akció keretében 0 Ft, egyéb esetben a hitelösszeg 1%- a maximum 200.000 Ft

Kamat megjegyzés

(k2)-nél 450 eFt jóváírást és 20M Ft hitelösszeget feltételezve figyelembevételre került valamennyi kamatfelár kedvezmény is (k3)-nál kamatfelárkedvezmények nélkül került meghatározásra Az ügyleti kamat mértéke a ref.kamatláb és a kamatfelár összege. A ref.kamatláb megállapítása az első kamatp. tekintetében a folyósítás napját megelőző kamatmegállapítási nap előtti hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes 3 havi BUBOR alapján történik,a további kamatperiódusok tekintetében a Kamatmegállapítás napját megelőző hónap utolsó munkanapja előtt 2 nappal érvényes 3 havi BUBOR alapján. Kamatmegállapítás napja tárgyév 01.10, 04.10, 07.10. és 10.10. napok. A kamatfelár mértékét az ügylet kockázati besorolásától függően a Bank határozza meg. Az első kamatp. hossza a folyósítás napjától,a következő Kamatmegállapítás napjáig tart,a továbbiakban a kamatperiódus időtartama 3 hónap

Folyósítás, törlesztés jellemzői

A kölcsön folyósítása forintban, a hitelcél függvényében egyösszegben, vagy szakaszosan történhet. A kölcsön annuitásos törlesztéssel kerül megfizetésre melynek jelentése; hogy a kölcsön havi egyenlő; a futamidő hosszától függő számú és összegű; a kölcsön nyilvántartásának devizanemében meghatározott havi részletekben fizetendő vissza. A havi törlesztőrészlet tartalmazza a mindenkori tőketörlesztés és kamat összegét. A kölcsön törlesztése kizárólag forintban meghatározott típusú Gránit Bank lakossági bankszámláról történhet. A törlesztés esedékessége minden hónap 10. napja.

Kedvezmény leírása

2021.07.09-ig hiánytalanul befogadott, 2021.09.09-ig folyósított jelzáloghitelek esetén a Bank - a kamatfelárból 0,25-0,75% kedvezményt ad, a jóváírási feltétel vállalásánál - a kamatfelárból 0,22%-0,35% kedvezményt ad, a hitelösszegtől függően- Folyósítási jutalék nincs, - egy fedezetre vonatkozó Fedezet értékelési díj (42.000 Ft) és a Közjegyzői díj (maximum 48e Ft összegben) visszatérítésre kerül folyósításkor, az Ingatlan felülvizsgálati díj (29.400 Ft), azon ingatlan megvásárlása esetén, amelynek felépítését a Bank vállalati lakásépítési projekthitellel finanszíroz. Az kamat- és díjkedvezmények összevonhatók. Az elengedett és visszatérített díjakat és jutalékokat az ügyfél köteles megfizetni, amennyiben a kölcsön - szerződéskötéstől számított 4 éven belül végtörlesztésre, illetve a folyósított kölcsönösszeg több mint 50%-át elérő összegben előtörlesztésre, vagy - Bankon kívül álló okokból felmondásra kerül.

Nem pénzügyi teljesítéses módosítás

30.000 Ft Lakáscélú jelzáloghitelek esetén a futamidő hosszabbításáért nem kerül felszámításra szerződésmódosítási díj, amnnyiben a futamidő meghosszabbítására a megelőző 5 éven belül nem került sor.

Teljes előtörlesztés díja

Az előtörlesztés bármely törlesztési napon történhet; mértéke: az előtörlesztett összeg 1,5%-a; Jelzáloglevéllel finanszírozott kölcsönszerződés esetén - ideértve a jelzálog-hitelintézet által refinanszírozott kölcsönszerződést is az előtörlesztés díja az előtörlesztett összeg 1,5%-a kamatfordulókor, egyéb esetben 2%.
Elejére