Családi Otthonteremtési Kedvezmény

Mi az a Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK)?

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény 2015. július 1-től igényelhető az erre szerződött hitelintézeteknél. A kedvezményt többször is módosították, hogy még inkább segítse a családokat hozzájutni a megfelelő otthonhoz. A CSOK mértéke a meglévő (vagy vállalt) gyermekek számától függően akár 10 millió forint is lehet.

Csak olyan vér szerinti vagy örökbefogadott gyermek után igényelhető támogatás, aki nem töltötte be a 25. életévét, vagy már betöltötte a 25. életévét, de megváltozott munkaképességű. Meglévő gyermeknek számít a magzat vagy ikermagzat is a terhesség betöltött 12. hetét követően.

A 2015 előtti szocpolhoz hasonlóan a CSOK-nak sem feltétele a lakáshitel, de amennyiben szeretnéd kiegészíteni a lakástámogatás összegét, úgy az otthonteremtési kedvezmény lakáshitellel is kombinálható. Ilyenkor célszerű a CSOK-ot és a lakáshitelt ugyanannál a banknál intézni, amennyiben ez lehetséges, mert így a CSOK ügyintézése egyrészt egyszerűbb, másrészt ingyenes.

Államilag támogatott Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel igényelhető a CSOk mellé. Max. 15 millió Ft kölcsönösszeg többgyermekes családok részére új lakás vásárlására, építésére (CSOK Hitel)

A 10 milliós CSOK feltételei.

 • kizárólag új lakás vásárlására vagy építésére lehet fordítani a támogatást
 • a lakás minimum 60 négyzetméter, a családi ház pedig minimum 90 négyzetméter kell, hogy legyen
 • a támogatást legalább 3 gyermekre lehet igényelni, meglévőket és vállaltakat együttvéve
 • az igénylőknek nem lehet NAV tartozása, illetve legalább 2 éves folyamatos TB jogviszonyról kiállított OEP igazolás szükséges, amelybe a közfoglalkoztatotti munkaviszony nem számít bele

Ki után igényelhető a CSOK?

A CSOK az igénylővel közös háztartásban élő és a felépített, bővített vagy megvásárolt új illetve használt lakásba vele együtt beköltöző gyermeke után és az igénylő által vállalt gyermek után igényelhető.

A CSOK-ot – ideértve az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatásokat és az azt megelőző kölcsönöket is – ugyanazon gyermek után csak egy alkalommal lehet igénybe venni.

Ha az igénylő a CSOK kérelem benyújtását megelőzően a meglévő vagy vállalt gyermekére tekintettel e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást vagy ezt megelőlegező kölcsönt vett igénybe, a vele közös háztartásban élő gyermeke után vagy fiatal házaspár általi gyermekvállalás esetén a korábban folyósított támogatással csökkentett támogatási összeg igényelhető.

Ha az igénylő számára kedvezőbb, a fenti bekezdésben meghatározott számítási mód helyett a családi otthonteremtési kedvezmény összegét azon gyermekek figyelmen kívül hagyásával kell megállapítani, akik után az igénylő korábban a fenti bekezdés szerinti támogatást vagy kölcsönt vett igénybe.

Ha az igénylő korábban vállalt gyermeke után kapott támogatást, úgy a hatályos rendelet szerinti CSOK vállalt gyermek után akkor igényelhető, ha a korábbi gyermekvállalás teljesült.

A korábban igénybe vett támogatással összefüggésben előírt életvitelszerű bentlakási kötelezettséget az e rendelet szerinti családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett új lakásban kell teljesíteni.

Ki igényelhet CSOK-ot?

 • Magyar állampolgár,
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó személy, aki a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodás jogát Magyarország területén gyakorolja,
 • a harmadik országbeli állampolgár, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak szerint bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkezik,
 • a hontalan, ha a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben foglaltak alapján ilyen jogállásúnak ismerték el.

A nem magyar állampolgár támogatott személy részére a CSOK a három hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság fennállásának időtartama alatt nyújtható, ha Magyarország területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

A kedvezményt házastársak, fiatal házaspárok és élettársak együttes igénylőként igényelhetik. A támogatási szerződés megkötése esetén az együttes igénylők mindketten támogatott személlyé válnak.

Nem veheti igénybe a kedvezményt az, akit a támogatás igénylését megelőző öt évben az e rendelet vagy az egyéb lakáscélú állami támogatásokról szóló jogszabályok szerint igénybe vett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatás vagy ezt megelőlegező kölcsön vonatkozásában a kormányhivatal, a Kincstár vagy bíróság jogerősen visszafizetésre kötelezett.

A CSOK támogatási összege új lakás vásárlás vagy építés esetén.

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény 2015-től felváltotta a szocpolt, és vissza nem térítendő állami támogatásként hozzájárul a családok otthonteremtéséhez.

1 gyermek után

600 000 Ft

Ingatlan alapterülete

 • lakás: 50 m2-től
 • ház: 80 m2-től

Visszahívást kérek

2 gyermek után

2 600 000 Ft

Ingatlan alapterülete

 • lakás: 50 m2-től
 • ház: 80 m2-től

Visszahívást kérek

3 vagy több gyermek után

10 000 000 Ft

Ingatlan alapterülete

 • lakás: 60 m2-től
 • ház: 90 m2-től

Visszahívást kérek

A CSOK támogatási összege használt lakás vásárlás vagy bővítés esetén.

1 gyermek után

600 000 Ft

Ingatlan alapterülete

 • lakás/ház: 40 m2-től

Visszahívást kérek

2 gyermek után

1 430 000 Ft

Ingatlan alapterülete

 • lakás/ház: 50 m2-től

Visszahívást kérek

3 gyermek után

2 200 000 Ft

Ingatlan alapterülete

 • lakás/ház: 60 m2-től

Visszahívást kérek

4 gyermek után

2 750 000 Ft

Ingatlan alapterülete

 • lakás/ház: 70 m2-től

Visszahívást kérek

CSOK összegének meghatározása.

A gyerekszám meghatározása az alábbiak szerint történik:

 • egyedülálló esetén az igénylővel közös háztartásban élő, vele együtt költöző gyermeket vagy gyermekeket,
 • házastársak esetén a házastársakkal közös háztartásban élő, velük együtt költöző közös, valamint a házastársak nem közös gyermekeit együttesen,
 • fiatal házaspár esetén a fiatal házaspárral közös háztartásban élő, velük együtt költöző közös, a házastársak nem közös, valamint a fiatal házaspár által közösen vállalt gyermekeket együttesen

kell figyelembe venni.

CSOK összegének meghatározása élettársak esetén

 • Ha az élettársak a CSOK-ot a velük közös háztartásban élő közös gyermekeik után igénylik, – együttes igénylőként – az adott lakáscélnak és gyermekszámnak megfelelően lehetnek jogosultak a támogatásra.
 • Ha az élettársak a CSOK-ot az egyik fél velük közös háztartásban élő gyermeke után igénylik, – együttes igénylőként -. az adott lakáscélnak és gyermekszámnak megfelelően lehetnek jogosultak a támogatásra.
 • Ha az élettársak a CSOK-ot a velük közös háztartásban élő nem közös gyermekeik után igénylik, az általuk – együttes igénylőként – igényelhető támogatási összeget akként kell meghatározni, hogy mindkét fél esetében ki kell számolni, hogy a saját gyermekei után milyen összegű kedvezményre lenne jogosult. Az élettársak az így kiszámított összegek közül a számukra kedvezőbbet vehetik igénybe.
 • Ha az élettársak a CSOK-ot a velük közös háztartásban élő közös és az egyik fél saját gyermekei után igénylik, – együttes igénylőként – az adott lakáscélnak és gyermekszámnak megfelelően lehetnek jogosultak a támogatásra.
 • Ha az élettársak a CSOK-ot a velük közös háztartásban élő közös és mindkét fél saját gyermeke után igénylik, az általuk – együttes igénylőként – igényelhető támogatási összeget akként kell meghatározni, hogy mindkét fél esetében ki kell számolni, hogy a saját gyermekei után mekkora összegű kedvezményre lenne jogosult. A közös gyermeket a számítás során csak az egyik igénylőnél lehet figyelembe venni. Az élettársak az így kiszámított összegek közül a számukra kedvezőbbet vehetik igénybe.

Államilag támogatott Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel.

Maximum 15 millió forint kölcsönösszeg többgyermekes családok részére új lakás vásárlására, építésére (CSOK Hitel)

Ki vehet fel ilyen hitelt?

 • Aki jogosult rá és igénybe is veszi az alábbi Családi otthonteremtési kedvezményt (CSOK)
  • a 3 vagy több gyerek után járó 10 millió Ft-ot, vagy
  • a 2 gyerek után járó 2,6 millió Ft-ot.

Mekkora összeg vehető fel?

 • 3 vagy több gyerek után: 500 ezer és 15 millió Ft közötti összeg vehető igénybe
 • 2 gyerek után: 500 ezer és 10 millió Ft közötti összeg vehető igénybe

Mekkora a hitel futamideje?

 • 6-25 év a futamidő (az állam a kölcsön futamidejének első 25 évében nyújt otthonteremtési kamattámogatást)

Mekkora a hitel kamata?

 • Ügyfél által fizetendő kamat a teljes futamidő alatt (max. 25 évig) fix, évi 3%

Érdekli, hogy jogosult-e az állami támogatásra?

Kérjen ingyenes visszahívást és kollégáink pár perces beszélgetés alapján megvizsgálják jogosult-e az állami támogatás igénybevételére.

Elejére