GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság - GRÁNIT Babaváró kölcsön
GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság


GRÁNIT Bank

GRÁNIT Babaváró kölcsön


Hitel alap adatai

Minimum futamidő: 60 hónap
Maximum futamidő: 240 hónap
Minimum hitelösszeg: 1.000.000 Ft
Maximum hitelösszeg: 10.000.000 Ft
Minimum kamat: 0,00 %
Maximum kamat: 4,21 %
Kamat típusa: 5 évente

THM

THM: Teljes hiteldíj mutató. A THM kereskedelmi kommunikáció és a THM minimuma - THM (kamattámogatással)-, az alábbi feltételekkel került meghatározásra: 10M hitelösszeg, futamidő 20 év, az első gyermek a 60. hónapban történő megszületése és 3 év szüneteltetés igénybevételével. A fentiek alapján tehát az ügyfél a teljes futamidő alatt nem fizet kamatot, csak kezességvállalási díjat. A THM maximuma - THM (kamattámogatás nélkül) - azzal a feltételezéssel került megállapításra, hogy nem születik meg az első gyermek az 5.év végig, így a kamattámogatást vissza kell fizetni az ügyfélnek az 5 éves időszak lejártát követő 120. napon, valamint a hitel kamata is megemelkedik az 5. év végétől az 5 éves ÁKKH+130%+5,00%- ra. A THM az alábbi díjtételeket foglalja magába: Sztár bankszámla 0 Ft- os számlavezetési díja, elektronikus kamatértesítő díját (0 Ft), törlesztés beszedésének díját: 0% valamint 0,50% kezességvállalási díjat.

Nem THM költségek

nincs egyéb rendszeres költség

Kezdeti költségek, díjak

nincs

Kamat megjegyzés

A támogatott személy a kamattámogatás időszakában ügyleti kamatot nem fizet, azt kamattámogatás formájában az állam nevében a kincstár folyósítja a hitelintézet részére annak elszámolása alapján.

Folyósítás, törlesztés jellemzői

Folyósítás a GRÁNIT Banknál vezetett bankszámlára történik. A törlesztés minden hó 10. napján esedékes.

Kedvezmény leírása

2021.02.20 -2021.07.31. között igényelt és 2021.08.31-ig folyósított Babaváró kölcsön esetén a feltételek teljesítése esetén jóváírás érhető el, melynek összege 100 000 Ft, mely megoszlik az Adós és az Adóstárs között.

Nem pénzügyi teljesítéses módosítás

Szerződésmódosítási díj: 35.000 Ft

Teljes előtörlesztés díja

A Bank az előtörlesztésért a támogatott személyek terhére díjat és egyéb költséget nem számít fel.
Elejére