GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság - Gránit szabad felhasználású hitel 5 éves kamatperió...
GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság


GRÁNIT Bank

Gránit szabad felhasználású hitel 5 éves kamatperiódussal- szabad felhasználású hitel kiváltására


Hitel alap adatai

Minimum futamidő: 60 hónap
Maximum futamidő: 420 hónap
Minimum hitelösszeg: 1.000.000 Ft
Maximum hitelösszeg: 99.000.000 Ft
THM: (kereskedelmi kommunikációban szereplő) 7,10 %
Minimum kamat: 5,74 %
Maximum kamat: 12,14 %
Kamat típusa: 5 évente

Konstrukció:

hitelkiváltó hitel

THM

THM: Teljes hiteldíj mutató. (h1) Banknak fizetendő: kamat 6,74% min. 300e Ft- os jöv.jóváírást teljesítő, átlagos kockázati besorolású (Kiváló 1- L1) ügyletnél, a folyósítási jutalék akcióban a kölcsönösszeg 0,00%- a, egyébként: 1,00%- a (max. 200e Ft); fedezetértékelési díj akcióban visszatérítésre kerül: 1x42.000 Ft, egyébként: 42.000 Ft/fedezet, hiteltörlesztés beszedési díj: 0,0% max.0 Ft, számlavezetéssel kapcsolatos díjak: (Sztár csomag) számlanyitási díj: 0 Ft; számlavezetés díja: 0 Ft; Nem a Banknak fizetendő: közjegyzői díj akcióban visszatérítésre kerül (max.40e Ft- ig), fedezetbejegyzés díja: 12.600 Ft/fedezet, tulajdoni lap díja: 6.250 Ft/fedezet. (A 300e Ft- os jöv.jóváírásra járó 0,50%. kedvezmény és az 5M Ft hitelösszeg miatti 0,40%. kedvezmény figyelembe lett véve)

Nem THM költségek

eseti kimutatások díja: 5.000 Ft; vagyonbiztosítás díja: az ügyfél által választott biztosító társaság díjszabása szerint; közjegyzői díj: közjegyzői díjszabásra vonatkozó 14/1991. (XI.26) IM rendelet alapján. Akció keretében visszatérítésre kerül max. 40 e Ft.

Kezdeti költségek, díjak

Fedezet értékelési díj: 42.000 Ft/ingatlan (Akció keretében: egy ingatlannál visszatérítésre kerül) Folyósítási jutalék: 1%, max. 200e Ft (Akció keretében: 0 Ft) Adminisztrációs díj: 5.000 Ft/ingatlan

Kamat megjegyzés

(i2)-nél jöv.jóváírást feltételezve figyelembevételre került valamennyi kamatkedvezmény (i3)-nál jövedelem jóváírás nélküli kamat alapján Az ügyleti kamat mértéke az ügyletminősítés függvénye. Jöv. jóváírás esetén: 6,64% -9,14% Jöv. jóváírás nélkül: 9,64%- 12,14% Kamatperiódus hossza 5 év. A kamatkedvezmény mértéke (feni kamatot csökkenti) -0,50%. amennyiben az Adós jövedelme a 300e Ft eléri és a Banknál vezetett számlára érkezik -0,40%. amennyiben az igényelt hitelösszeg eléri vagy meghaladja az 5M Ft-ot -0,20%. igazoltan más bank általi hitel kiváltása esetén A kamat kamatperióduson belül állandó. Kamatmegállapítás napja: a folyósítás hónapjának 10. napjától számítva öt évente a folyósítás hónapjának 10. naptári napjával megegyező naptári nap. Kamatperiódus: a Kamatmegállapítás napjától a következő Kamatmegállapítás napját megelőző naptári napig tartó öt éves időszak. A kamat a MNB oldalán közzétett H1K5 kamatváltoztatási mutató alapján módosul kamatperiódusonként.

Folyósítás, törlesztés jellemzői

A kölcsön folyósítása forintban, a hitelcél függvényében egyösszegben, vagy szakaszosan történhet. A kölcsön annuitásos törlesztéssel kerül megfizetésre melynek jelentése; hogy a kölcsön havi egyenlő; a futamidő hosszától függő számú és összegű; a kölcsön nyilvántartásának devizanemében meghatározott havi részletekben fizetendő vissza. A havi törlesztőrészlet tartalmazza a mindenkori tőketörlesztés és kamat összegét. A kölcsön törlesztése kizárólag forintban meghatározott típusú Gránit Bank lakossági bankszámláról történhet. A törlesztés esedékessége minden hónap 10. napja.

Kedvezmény leírása

2020.02.28-ig hiánytalanul befogadott, 2020.04.30-ig folyósított jelzáloghitelek esetén a Bank -a kamatból 0,50%. kedvezményt ad, min. 300e Ft jöv.jóváírásnál 0,40%. kedvezményt ad, min. 5M Ft hitelösszegnél. - Folyósítási jutalék nem kerül felszámításra - egy fedezetre vonatkozó Fedezet értékelési díj (42.000 Ft) és a Közjegyzői díj (maximum 40e Ft összegben) visszatérítésre kerül folyósításkor, az Ingatlan felülvizsgálati díj (29.400 Ft), azon ingatlan megvásárlása esetén, amelynek felépítését a Bank vállalati lakásépítési projekthitellel finanszíroz. Az kamat- és díjkedvezmények összevonhatók. Az elengedett és visszatérített díjakat és jutalékokat az ügyfél köteles megfizetni, amennyiben a kölcsön- szerz.kötéstől számított 4 éven belül végtörlesztésre, illetve a folyósított kölcsönösszeg több mint 50%-át elérő összegben előtörlesztésre, vagy- Bankon kívül álló okokból felmondásra kerül.

Nem pénzügyi teljesítéses módosítás

30 000 Ft

Teljes előtörlesztés díja

Az előtörlesztés bármely törlesztési napon történhet; mértéke, az előtörlesztett összeg 1,5%-a; Jelzáloglevéllel finanszírozott kölcsönszerződés esetén - ideértve a jelzálog-hitelintézet által refinanszírozott kölcsönszerződést is az előtörlesztés díja az előtörlesztett összeg 1,5%-a kamatfordulókor, egyéb esetben 2%.

Konstrukció megjegyzés

szabadfelhasználású hitel kiváltására
Elejére