GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság - Gránit szabad felhasználású hitel 10 éves kamatperi...
GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság


GRÁNIT Bank

Gránit szabad felhasználású hitel 10 éves kamatperiódussal - szabad felhasználásra


Hitel alap adatai

Minimum futamidő: 60 hónap
Maximum futamidő: 420 hónap
Minimum hitelösszeg: 1.000.000 Ft
Maximum hitelösszeg: 99.000.000 Ft
THM: (kereskedelmi kommunikációban szereplő) 9,62 %
Minimum kamat: 7,54 %
Maximum kamat: 13,04 %
Kamat típusa: Változó

Konstrukció:

Ingatlan fedezete mellett egyéb célra igénybe vehető

THM

THM: Teljes hiteldíj mutató. (h1) Banknak fizetendő: kamat 8,54% a jöv.jóváírást teljesítő, átlagos kockázati besorolású (Kiváló1- L1) ügyletnél, a folyósítási jutalék akcióban a kölcsönösszeg 0,00%- a, egyébként: 1,00%- a (max. 200e Ft); fedezetértékelési díj akcióban visszatérítésre kerül: 1x42.000 Ft, egyébként: 42.000 Ft/fedezet, hiteltörlesztés beszedési díj: 0,0% max.0 Ft, számlavezetéssel kapcsolatos díjak: (Sztár csomag) számlanyitási díj: 0 Ft; számlavezetés díja: 0 Ft. Nem a Banknak fizetendő: közjegyzői díj akcióban visszatérítésre kerül (max.40e Ft- ig), fedezetbejegyzés díja: 12.600 Ft/fedezet, tulajdoni lap díja: 6.250 Ft/fedezet.

Nem THM költségek

eseti kimutatások díja: 5.000 Ft; vagyonbiztosítás díja: az ügyfél által választott biztosító társaság díjszabása szerint; közjegyzői díj: közjegyzői díjszabásra vonatkozó 14/1991. (XI.26) IM rendelet alapján. Akció keretében visszatérítésre kerül max. 40 e Ft.

Kezdeti költségek, díjak

Fedezet értékelési díj: 42.000 Ft/ingatlan (Akció keretében: egy ingatlannál visszatérítésre kerül)
Folyósítási jutalék: 1%, max. 200e Ft (Akció keretében: 0 Ft)
Adminisztrációs díj: 5.000 Ft/ingatlan

Kamat megjegyzés

(i2)-nél jövedelemjóváírást feltételezve figyelembevételre került megállapításra (i3)-nál kedvezmények nélkül került meghatározásra Kamatmegállapítás napja: a folyósítás hónapjának 10. napjától számítva tíz évente a folyósítás hónapjának 10. naptári napjával megegyező naptári nap. Kamatperiódus: A Kamatmegállapítás napjától a következő Kamatmegállapítás napját megelőző naptári napig tartó tíz éves időszak. Kamatperióduson belül a kamat mértéke nem változik, kamatperiódus fordulónapján az MNB által közzétett H1K10 kamatváltoztatási mutató alapján módosul.

Folyósítás, törlesztés jellemzői

A kölcsön folyósítása forintban, a hitelcél függvényében egyösszegben, vagy szakaszosan történhet. A kölcsön annuitásos törlesztéssel kerül megfizetésre melynek jelentése; hogy a kölcsön havi egyenlő; a futamidő hosszától függő számú és összegű; a kölcsön nyilvántartásának devizanemében meghatározott havi részletekben fizetendő vissza. A havi törlesztőrészlet tartalmazza a mindenkori tőketörlesztés és kamat összegét. A kölcsön törlesztése kizárólag forintban meghatározott típusú Gránit Bank lakossági bankszámláról történhet. A törlesztés esedékessége minden hónap 10. napja.

Kedvezmény leírása

2019.07.09-ig hiánytalanul befogadott, 2019.09.30-ig folyósított jelzáloghitelek esetén a Bank - Folyósítási jutalék nincs, - egy fedezetre vonatkozó Fedezet értékelési díj (42.000 Ft) és a Közjegyzői díj (maximum 40e Ft összegben) visszatérítésre kerül folyósításkor, az Ingatlan felülvizsgálati díj (29.400 Ft), azon ingatlan megvásárlása esetén, amelynek felépítését a Bank vállalati lakásépítési projekthitellel finanszíroz. A díjkedvezmények összevonhatók. Az elengedett és visszatérített díjakat és jutalékokat az ügyfél köteles megfizetni, amennyiben a kölcsön - szerződéskötéstől számított 4 éven belül végtörlesztésre, illetve a folyósított kölcsönösszeg több mint 50%-át elérő összegben előtörlesztésre, vagy - Bankon kívül álló okokból felmondásra kerül.

Nem pénzügyi teljesítéses módosítás

10000

Teljes előtörlesztés díja

Az előtörlesztés bármely törlesztési napon történhet; mértéke, az előtörlesztett összeg 1,5%-a; Jelzáloglevéllel finanszírozott kölcsönszerződés esetén - ideértve a jelzálog-hitelintézet által refinanszírozott kölcsönszerződést is az előtörlesztés díja az előtörlesztett összeg 1,5%-a kamatfordulókor, egyéb esetben 2%.

Konstrukció megjegyzés

szabadfelhasználás
Elejére