GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság - Gránit lakáshitel 10 éves kamatperiódussal Lakáscél...
GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

GRÁNIT Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság


GRÁNIT Bank

Gránit lakáshitel 10 éves kamatperiódussal Lakáscélú hitel kiváltására


Hitel alap adatai

Minimum futamidő: 60 hónap
Maximum futamidő: 420 hónap
Minimum hitelösszeg: 1.000.000 Ft
Maximum hitelösszeg: 99.000.000 Ft
THM: (kereskedelmi kommunikációban szereplő) 7,16 %
Minimum kamat: 5,79 %
Maximum kamat: 11,29 %
Kamat típusa: 10 évente

Felhasználás célja

Lakáscélú hitel kiváltása

Konstrukció:

Hitelkiváltó hitel

THM

THM: Teljes hiteldíj mutató. Banknak fizetendő: kamat 6,79% átlagos kockázati besorolású (Kiváló 1- L1) ügyletnél, a folyósítási jutalék akcióban a kölcsönösszeg 0,00%- a, egyébként: 1,00%- a (max. 200e Ft); fedezetértékelési díj akcióban visszatérítésre kerül: 1x42.000 Ft, egyébként: 42.000 Ft/fedezet, hiteltörlesztés beszedési díj: 0,0% max.0 Ft, számlavezetéssel kapcsolatos díjak: (Sztár csomag) számlanyitási díj: 0 Ft; számlavezetés díja: 0 Ft; Nem a Banknak fizetendő: közjegyzői díj akcióban visszatérítésre kerül (max.40e Ft- ig), fedezetbejegyzés díja: 12.600 Ft/fedezet, tulajdoni lap díja: 6.250 Ft/fedezet.

Nem THM költségek

eseti kimutatások díja: 5.000 Ft; vagyonbiztosítás díja: az ügyfél által választott biztosító társaság díjszabása szerint; közjegyzői díj: közjegyzői díjszabásra vonatkozó 14/1991. (XI.26) IM rendelet alapján. Akció keretében visszatérítésre kerül max. 40 e Ft.

Kezdeti költségek, díjak

folyósítási jutalék:akció keretében 0 Ft, egyébként a hitelösszeg 1%- a maximum 200.000 Ft

Kamat megjegyzés

Kamat éves mértéke min. esetében jövedelemjóváírást feltételezve figyelembevételre került valamennyi díjkedvezmény is. Kamat éves mértéke max esetében kedvezmények és jövedelemjóváírás nélkül került meghatározásra jövedelem jóváírás esetén a kamat: 5,79% -8,29% jövedelem jóváírás nélkül a kamat: 8,79% - 11,29% A kamat mértéke 10 évre rögzített, a futamidő alatt legfeljebb 5 alkalommal változik (nő vagy csökken), mértéke a futamidő alatt az MNB által közzétett (H1K10) jelzésű kamatváltoztatási mutató alapján módosul.

Folyósítás, törlesztés jellemzői

A kölcsön folyósítása forintban, a hitelcél függvényében egyösszegben, vagy szakaszosan történhet. A kölcsön annuitásos törlesztéssel kerül megfizetésre melynek jelentése; hogy a kölcsön havi egyenlő; a futamidő hosszától függő számú és összegű; a kölcsön nyilvántartásának devizanemében meghatározott havi részletekben fizetendő vissza. A havi törlesztőrészlet tartalmazza a mindenkori tőketörlesztés és kamat összegét. A kölcsön törlesztése kizárólag forintban meghatározott típusú Gránit Bank lakossági bankszámláról történhet. A törlesztés esedékessége minden hónap 10. napja.

Kedvezmény leírása

2020.02.28-ig hiánytalanul befogadott, 2020.04.30-ig folyósított jelzáloghitelek esetén a Bank - Folyósítási jutalékot nem számít fel - egy fedezetre vonatkozó Fedezet értékelési díj (42.000 Ft) és a Közjegyzői díj (maximum 40e Ft összegben) visszatérítésre kerül folyósításkor, az Ingatlan felülvizsgálati díj (29.400 Ft), azon ingatlan megvásárlása esetén, amelynek felépítését a Bank vállalati lakásépítési projekthitellel finanszíroz. A díjkedvezmények összevonhatók. Az elengedett és visszatérített díjakat és jutalékokat az ügyfél köteles megfizetni, amennyiben a kölcsön - szerződéskötéstől számított 4 éven belül végtörlesztésre, illetve a folyósított kölcsönösszeg több mint 50%-át elérő összegben előtörlesztésre, vagy - Bankon kívül álló okokból felmondásra kerül.

Nem pénzügyi teljesítéses módosítás

30.000 Ft Lakáscélú jelzáloghitelek esetén a futamidő hosszabbításáért nem kerül felszámításra szerződésmódosítási díj, amennyiben a futamidő meghosszabbítására a megelőző 5 éven belül nem került sor.

Teljes előtörlesztés díja

Az előtörlesztés bármely törlesztési napon történhet; mértéke: az előtörlesztett összeg 1,5%-a; Jelzáloglevéllel finanszírozott kölcsönszerződés esetén - ideértve a jelzálog-hitelintézet által refinanszírozott kölcsönszerződést is az előtörlesztés díja az előtörlesztett összeg 1,5%-a kamatfordulókor, egyéb esetben 2%.
Elejére