ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság - Piaci kamatozású lakáscélú hitel 10 éves kam...
ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság


ERSTE Bank

Piaci kamatozású lakáscélú hitel 10 éves kamatperiódussal, Prémium kedvezmény kategória


Hitel alap adatai

Minimum futamidő: 120 hónap
Maximum futamidő: 360 hónap
Minimum hitelösszeg: 2.000.000 Ft
Maximum hitelösszeg: 100.000.000 Ft
THM: (kereskedelmi kommunikációban szereplő) 4,43 %
Minimum kamat: 3,44 %
Maximum kamat: 5,06 %
Kamat típusa:

Felhasználás célja

bővítés, felújítás, korszerűsítés

Konstrukció:

Lakáscélú piaci feltételű

THM

THM: Teljes hiteldíj mutató. Kamat;folyósítási jutalék (1,%, max. 200.000 Ft, a Bank akció keretében nem számítja fel); értékbecslés díja ( 0 Ft, a Bank a hitel folyósítását követően visszatéríti az értékbecslés végzésekor az értékbecslőnek számla ellenében kifizetett díjat); hitelügyletenként 2 darab tulajdoni lap másolat TAKARNET rendszerből történő lekérdezésének díját a Bank 0 Ft- ban állapítja meg (az LHH- ban meghirdetett akció és abban meghatározott feltételek teljesülése alapján); havi számlavezetési díj (230 Ft) a Bank a THM számítása során egy feltételezett számla használatának költségét számolja fel, mely az adott hiteltermékhez feltétlenül szükséges minimális feltételeket biztosítja. A Bank ennek alapján egy átlagos számlahasználati költséget állapít meg, mint a számlavezetés használatának költsége; ingatlan- nyilvántartási elj. díja, változással érintett ingatlanonként (12.600 Ft)

Nem THM költségek

közjegyzői okirat díja, mert mértéke változó; vagyonbiztosítás díja, mivel a hitelező számára annak mértéke nem ismert; opcionális hitelfedezeti életbiztosítás díja, mivel a hitelező számára annak mértéke nem ismert

Kezdeti költségek, díjak

folyósítási jutalék: a folyósított összeg 1%- a, max. 200.000 Ft, a Bank akció keretében nem számítja fel a folyósított hitel 1%- a, max. 200e Ft folyósítási díjat.

Kamat megjegyzés

Amennyiben 3 egymást követő hónapban nem teljesül a vállalt feltétel, akkor az ügylet vonatkozásában az ügyfél nem jogosult a következő kamatperiódusban igénybe venni egyik kedvezmény kategória szerinti kondíciót sem. Ebben az esetben a kamatkedvezmény mértékével növelt kamatfelárat veszi fel az ügylet, azaz az ellenőrzést követően a kedvezmény nélküli kondíció: 6 havi BUBOR + 5,6% kamatfelár. Amennyiben az ügyfél ismét teljesíti a kölcsönkérelemben vállalt feltételt, akkor az ügylet vonatkozásában az ügyfél ismét jogosult a következő kamatperiódustól a kölcsönkérelemben vállalt kedvezménykategória szerinti kamatkedvezmény igénybevételére.

Folyósítás, törlesztés jellemzői

annuitásos;törlesztés minden hó 15- e

Kedvezmény leírása

A Bank az akciós időszakban befogadott, és a lenti feltételeknek megfelelő hitelügyletek esetében nem számít fel folyósítási jutalékot. + 1 db, a fedezeti ingatlan első szakértésekor felmerülő ingatlanszakértői díj ügyfél által megfizetett összegével megegyező mértékű visszatérítés, 1 db kölcsönszerződés közokiratba foglaláskor felmerült közjegyzői díj maximum 50e Ft-ig terjedő visszatérítése, hitelügyletenként 2 db tulajdoni lap másolat, illetve 1 db térképmásolat TAKARNET rendszerből történő lekérdezésének díját a Bank 0 Ft-ban állapítja meg.

Nem pénzügyi teljesítéses módosítás

30.000 Ft/alkalom

Teljes előtörlesztés díja

1,5 % amennyiben a szerződés nem jelzálog-hitelintézet által refinanszírozott vagy amennyiben a szerződés jelzálog-hitelintézet által refinanszírozott és az elő-vagy végtörlesztésre kamatfordulókor kerül sor; 2% amennyiben a szerződés jelzálog-hitelintézet által refinanszírozott és az elő-vagy végtörlesztésre nem kamatfordulókor kerül sor
Elejére