ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság - Erste Közszféra piaci kamatozású Minősített...
ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság


ERSTE Bank

Erste Közszféra piaci kamatozású Minősített Fogyasztóbarát lakáshitel 5 éves kamatperiódussal, 1. kedvezmény kategória


Hitel alap adatai

Minimum futamidő: 60 hónap
Maximum futamidő: 360 hónap
Minimum hitelösszeg: 2.000.000 Ft
Maximum hitelösszeg: 100.000.000 Ft
THM: (kereskedelmi kommunikációban szereplő) 4,12 %
Minimum kamat: 2,94 %
Maximum kamat: 4,26 %
Kamat típusa:

Felhasználás célja

Új és használt lakás vásárlás, építés, lakáscélú hitel kiváltás

Konstrukció:

Minősített, fogyasztóbarát, lakáscélú piaci feltételű

THM

THM: Teljes hiteldíj mutató. Kamat; folyósítási jutalék (0,15%, max. 100.000 Ft) értékbecslés díja ( 0 Ft, a Bank a hitel folyósítását követően visszatéríti az értékbecslés végzésekor az értékbecslőnek számla ellenében kifizetett díjat); havi számlavezetési díj (230 Ft) a Bank a THM számítása során egy feltételezett számla használatának költségét számolja fel, mely az adott hiteltermékhez feltétlenül szükséges minimális feltételeket biztosítja. A Bank ennek alapján egy átlagos számlahasználati költséget állapít meg, mint a számlavezetés használatának költsége; ingatlan- nyilvántartási elj. díja, változással érintett ingatlanonként (12.600 Ft)

Nem THM költségek

közjegyzői okirat díja, mert mértéke változó; vagyonbiztosítás díja, mivel a hitelező számára annak mértéke nem ismert; opcionális hitelfedezeti életbiztosítás díja, mivel a hitelező számára annak mértéke nem ismert; a folyósított hitel átutalásának díja, mivel a hitelező számára annak mértéke nem ismert; szakaszos folyósítású (építési, bővítési, felújítási, korszerűsítési) hitel esetén a rendelkezésre tartási jutalék 1%- os mértéke a rendelkezésre tartott összegre számítva.

Kezdeti költségek, díjak

folyósítási jutalék: a folyósított összeg legfeljebb 0,15%- a, de maximum 100 000 Ft. A folyósítási jutalék és az átutalási díj együtt nem lehet több, mint a folyósított összeg 0,75%, max. 150.000 F. A Bank akció keretében nem számítja fel.

Kamat megjegyzés

Amennyiben 3 egymást követő hónapban nem teljesül a vállalt feltétel, akkor az ügylet vonatkozásában az ügyfél nem jogosult a következő kamatperiódusban igénybe venni egyik kedvezmény kategória szerinti kondíciót sem. Ebben az esetben a kamatkedvezmény mértékével növelt kamatfelárat veszi fel az ügylet, azaz az ellenőrzést követően a kedvezmény nélküli kondíció: 5,09% . Amennyiben az ügyfél ismét teljesíti a kölcsönkérelemben vállalt feltételt, akkor az ügylet vonatkozásában az ügyfél ismét jogosult a következő kamatperiódustól a kölcsönkérelemben vállalt kedvezménykategória szerinti kamatkedvezmény igénybevételére.

Folyósítás, törlesztés jellemzői

annuitásos; törlesztés minden hó 15- e

Kedvezmény leírása

A Bank az akciós időszakban befogadott, és a lenti feltételeknek megfelelő hitelügyletek esetében nem számít fel folyósítási jutalékot. + 1 db, a fedezeti ingatlan első szakértésekor felmerülő ingatlanszakértői díj ügyfél által megfizetett összegével megegyező mértékű visszatérítés, 1 db kölcsönszerződés közokiratba foglaláskor felmerült közjegyzői díj maximum 50e Ft-ig terjedő visszatérítése, hitelügyletenként 2 db tulajdoni lap másolat, illetve 1 db térképmásolat TAKARNET rendszerből történő lekérdezésének díját a Bank 0 Ft-ban állapítja meg.

Nem pénzügyi teljesítéses módosítás

30.000 Ft/alkalom

Teljes előtörlesztés díja

0 Ft, amennyiben Lakástakarék-pénztári megtakarításból, a hozzá kapcsolódó állami támogatásból és az azokra jóváírt kamatból történik az elő- vagy végtörlesztés annak lejáratakor, ettől eltérő forrásból történő elő- vagy végtörlesztés esetén 1%.
Elejére