ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság - Erste Közszféra Piaci kamatozású lakáscélú h...
ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság


ERSTE Bank

Erste Közszféra Piaci kamatozású lakáscélú hitel 10 éves kamatperiódussal, 2 kedvezmény kategória


Hitel alap adatai

Minimum futamidő: 120 hónap
Maximum futamidő: 360 hónap
Minimum hitelösszeg: 2.000.000 Ft
Maximum hitelösszeg: 100.000.000 Ft
THM: (kereskedelmi kommunikációban szereplő) 4,44 %
Minimum kamat: 3,44 %
Maximum kamat: 5,06 %
Kamat típusa:

Felhasználás célja

bővítés, felújítás, korszerűsítés

Konstrukció:

Lakáscélú piaci feltételű

THM

THM: Teljes hiteldíj mutató. Kamat;folyósítási jutalék (1,%, max. 200.000 Ft, a Bank akció keretében nem számítja fel); értékbecslés díja ( 0 Ft, a Bank a hitel folyósítását követően visszatéríti az értékbecslés végzésekor az értékbecslőnek számla ellenében kifizetett díjat); hitelügyletenként 2 darab tulajdoni lap másolat TAKARNET rendszerből történő lekérdezésének díját a Bank 0 Ft- ban állapítja meg (az LHH- ban meghirdetett akció és abban meghatározott feltételek teljesülése alapján); havi számlavezetési díj (230 Ft) a Bank a THM számítása során egy feltételezett számla használatának költségét számolja fel, mely az adott hiteltermékhez feltétlenül szükséges minimális feltételeket biztosítja. A Bank ennek alapján egy átlagos számlahasználati költséget állapít meg, mint a számlavezetés használatának költsége; ingatlan- nyilvántartási elj. díja, változással érintett ingatlanonként (12.600 Ft)

Nem THM költségek

közjegyzői okirat díja, mert mértéke változó; vagyonbiztosítás díja, mivel a hitelező számára annak mértéke nem ismert; opcionális hitelfedezeti életbiztosítás díja, mivel a hitelező számára annak mértéke nem ismert

Kezdeti költségek, díjak

folyósítási jutalék: a folyósított összeg 1%- a, max. 200.000 Ft, a Bank akció keretében nem számítja fel a folyósított hitel 1%- a, max. 200e Ft folyósítási díjat.

Kamat megjegyzés

Amennyiben 3 egymást követő hónapban nem teljesül a vállalt feltétel, akkor az ügylet vonatkozásában az ügyfél nem jogosult a következő kamatperiódusban igénybe venni egyik kedvezmény kategória szerinti kondíciót sem. Ebben az esetben a kamatkedvezmény mértékével növelt kamatfelárat veszi fel az ügylet, azaz az ellenőrzést követően a kedvezmény nélküli kondíció: 6 havi BUBOR + 5,6% kamatfelár. Amennyiben az ügyfél ismét teljesíti a kölcsönkérelemben vállalt feltételt, akkor az ügylet vonatkozásában az ügyfél ismét jogosult a következő kamatperiódustól a kölcsönkérelemben vállalt kedvezménykategória szerinti kamatkedvezmény igénybevételére.

Folyósítás, törlesztés jellemzői

annuitásos;törlesztés minden hó 15- e

Kedvezmény leírása

A Bank az akciós időszakban befogadott, és a lenti feltételeknek megfelelő hitelügyletek esetében nem számít fel folyósítási jutalékot. + 1 db, a fedezeti ingatlan első szakértésekor felmerülő ingatlanszakértői díj ügyfél által megfizetett összegével megegyező mértékű visszatérítés, 1 db kölcsönszerződés közokiratba foglaláskor felmerült közjegyzői díj maximum 50e Ft-ig terjedő visszatérítése, hitelügyletenként 2 db tulajdoni lap másolat, illetve 1 db térképmásolat TAKARNET rendszerből történő lekérdezésének díját a Bank 0 Ft-ban állapítja meg.

Nem pénzügyi teljesítéses módosítás

30.000 Ft/alkalom

Teljes előtörlesztés díja

1,5 % amennyiben a szerződés nem jelzálog-hitelintézet által refinanszírozott vagy amennyiben a szerződés jelzálog-hitelintézet által refinanszírozott és az elő-vagy végtörlesztésre kamatfordulókor kerül sor; 2% amennyiben a szerződés jelzálog-hitelintézet által refinanszírozott és az elő-vagy végtörlesztésre nem kamatfordulókor kerül sor
Elejére